Kontaktadresser

Haugesund
ElTele Vest AS
Postboks 2138 Postterminalen
Pernilleveien 16c,
5501 Haugesund
Telefon: 52 70 71 50
Telefaks: 52 70 71 51

Bergen
ElTele Vest AS
Edv. Griegsvei 3b
5059 Bergen
Telefon: 55 20 76 00
Telefaks: 55 20 76 01
E-post: firmapost@vest.eltele.no

Ta kontakt med en av våre medarbeidere på marked for å få informasjon og priser på våre produkter: Medarbeidere

Feilmeldingssenter for Hordaland og Rogaland

Tlf. 55 20 76 02 hele døgnet
I tidsrommet 08.00-16.00 kan man også benytte: Telefax: 51 87 44 45
E-post: kssrogaland@eltele.no

Ta gjerne kontakt
med oss via vårt responsskjema